შ.პ.ს კომპიუტერ ვილეჯ


პორტფოლიო
Shan Juice
Technology : Html,Css
Customer : Shan Juice Store , Iran
Date : 2013-09
www.ShanJuice.ir

SoftwareVillage Co.
Technology : .Net,Html,Css
Customer : SoftWareVillage Co. , Iran
Date : 2013-07
www.SoftWareVillage.ir

NanoTech Group
Technology : .Net,Html,Css
Customer : NanoTech Group , Iran
Date : 2013-05
www.Cash-Back.ir

BuyFlower Group
Technology : Html,Css
Customer : Rivas Co. , Iran
Date : 2013-02
www.BuyFlower.ir

Cut Store
Technology : Html,Css
Customer : Cut Store , Iran
Date : 2013-10
www.CutStore.ir

Adib ol Mamalek Hotel
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Adib ol Mamalek Hotel , Iran
Date : 2013-12
www.HotelAdib.ir

SimaPrint Store
Technology : Html,Css
Customer : SimaPrint Store , Iran
Date : 2014-02
www.SimaPrint.ir

Bahar Esfahan Co.
Technology : Html,Css
Customer : Bahar Esfahan Co. , Iran
Date : 2014-04
www.Bahar-Esfahan.Com

HMPMOLD Co.
Technology : Html,Css
Customer : HMPMOLD Co. , Iran
Date : 2014-06
www.Hmpmold.Com

Pasargad Tile Co.
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Pasargad Tile Co. , Iran
Date : 2014-08
www.PasargadSepahan.ir

Tile Store Group
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Tile Store Group , Iran
Date : 2014-12
www.TileStore.ir

Sima Film
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Sima Film Co. , Iran
Date : 2015-05
www.SSimaFilm.ir

Persian Group
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Persian Group , Georgia
Date : 2015-10
www.Persian.ge

badmak Group
Technology : Html,Css
Customer : badmak Group , Iran
Date : 2015-12
www.badmak.ir

kbte Group
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Esfahan Retirement laborers club , Iran
Date : 2016-02
www.kbte.ir

tissue-culture Co
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Tissue Culture Co. , Iran
Date : 2017-10
www.tissue-culture.ir

Esfahan Labour
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Esfahan Labour , Iran
Date : 2018-06
www.Vktax.ir

SmilesOil
Technology : .Net,Html,Css
Customer : Smiles Oil Group , Iran
Date : 2018-11
www.SmilesOil.Com

საკვანძო სიტყვა :   ვებსაიტი, დიზაინი ვებსაიტი, კრეატიული ვებ, მულტიმედია ვებსაიტი, საიტის შექმნა, SEO
بالا